Infosessies richtlijnenboek MOBER
Achtergrond Wie, wat, waar en wanneer Presentatie en videoverslag Contact  

ACHTERGROND

We lopen school, gaan werken, 's avonds nog even langs de sportclub of samen met vrienden iets eten in de stad. Bovendien willen we steeds een uitgebreide keuze aan producten in de winkels die dus ook bevoorraad moeten worden. Verkeer moet vlot, veilig en duurzaam zijn. Winkels, organisaties en instellingen moeten goed ontsloten zijn.

Ruimtelijke ingrepen hebben een impact op het verkeer en de mobiliteit. Verkeer dat alsmaar toeneemt en mobiliteit die complexer wordt. Een mobiliteitseffectenstudie probeert daarom te kijken welke mogelijke gevolgen een ruimtelijke ingreep op de mobiliteit heeft. Doel is om te anticiperen op mogelijke negatieve gevolgen. En desgevallend het betreffende ruimtelijk plan aan te passen. Of om tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen.

Om initiatiefnemers, studiebureaus en gemeentelijke overheden te helpen bij het opstellen van een mobiliteitseffectenstudie hebben we in 2009 een eerste richtlijnenboek uitgebracht.

Inmiddels hebben we een nieuw richtlijnenboek gepubliceerd. Zo willen we een antwoord bieden op de huidige ontwikkelingen, behoeften en evoluties in de mobiliteitswereld. Het boek beschrijft verschillende deelstappen voor de opmaak van een mobiliteitseffectenrapport. Illustreert een aantal standaardtechnieken. En verwijst naar beschikbare gegevensbronnen en kencijfers. Het richtlijnenboek helpt u om de mogelijke mobiliteitseffecten van plannen en projecten beter in te schatten. Om u wegwijs te maken in het nieuwe richtlijnenboek hebben we begin mei twee infosessies georganiseerd.