Publieksprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022'

Stem hier op de stad of gemeente die voor jou het meest in aanmerking komt voor de publieksprijs 'Meer Mobiele Gemeente/Stad 2022'. Het invullen van dit formulier neemt slechts 3 minuten van je tijd in beslag. Het is niet verplicht om aan elke stelling een waarde toe te kennen.

Persoonsgegevens

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gebruikt je e-mailadres louter als controle voor het stemformulier. Je gegevens zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Punten

 1. Helemaal niet akkoord
 2. Eerder niet akkoord
 3. Neutraal
 4. Eeder akkoord
 5. Helemaal akkoord
1 2 3 4 5
Belangrijke openbaar vervoerhaltes in mijn gemeente of stad zijn al toegankelijk aangelegd.
Mijn gemeente / stad maakt werk van de heraanleg van de haltes die momenteel nog niet toegankelijk zijn.
Personen met een mobiliteitsbeperking kunnen bij mijn gemeente of stad terecht met vragen, suggesties en/of klachten.
Mijn gemeente of stad heeft een actieplan om het openbaar domein toegankelijker te maken.
 1. Helemaal niet akkoord
 2. Eerder niet akkoord
 3. Neutraal
 4. Eeder akkoord
 5. Helemaal akkoord
1 2 3 4 5
De perrons van de openbaar vervoerhaltes zijn voldoende breed en verhoogd aangelegd zodat iedereen veilig en vlot kan op- en afstappen.
De perrons zijn goed en makkelijk bereikbaar met toegankelijke looproutes.
Er wordt aandacht besteed aan de bruikbaarheid van de haltes voor blinden en slechtzienden door het voorzien van tactiele geleiding.
De openbaar vervoerhaltes worden net en goed onderhouden.
 1. Helemaal niet akkoord
 2. Eerder niet akkoord
 3. Neutraal
 4. Eeder akkoord
 5. Helemaal akkoord
1 2 3 4 5
Het thema openbaar vervoer en toegankelijkheid krijgt voldoende aandacht in de communicatie van mijn gemeente of stad.
Het openbaar vervoeraanbod (lijnen en haltes) in mijn gemeente of stad wordt duidelijk gecommuniceerd via de beschikbare kanalen (bv. via kaarten, website, apps ...).
De informatie over de toegankelijkheid van elke halte is eenvoudig raadpleegbaar.
Mijn gemeente of stad neemt in de route-informatie naar evenementen en bestemmingen standaard de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de toegankelijkheid van de nabijgelegen op- of afstaphalte mee.