Vervoerregio Leuven

De Vervoerregio Leuven is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Binnen de Vervoerregio Leuven bundelen 31 steden en gemeenten, de Vlaamse Overheid (De Lijn, AWV, MOW, De Vlaamse Waterweg en de Werkvennootschap) en andere partijen (Provincie, NMBS, Infrabel, Interleuven, …) de krachten om aan de mobiliteit van de toekomst te werken.

Meer lezen

 

Wat doen we?

De Vervoerregio Leuven is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opmaken, opvolgen, evalueren en, in voorkomend geval, herzien van het regionaal mobiliteitsplan. Daarnaast buigt de Vervoerregio zich ook over het openbaar vervoerplan.

Meer lezen

Wat willen we bereiken?

Samen met de middenveldactoren en belangengroepen die zetelen in de klankbordgroep werden acht ambities gedefinieerd die een kompas vormen voor de Vervoerregio Leuven.

Ontdek hier de acht ambities

 

Plan-MER

In het kader van de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Leuven wordt een plan-MER opgemaakt krachtens het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 over de regionale mobiliteitsplannen met integratie van de milieueffectrapportage’. De milieubeoordeling verloopt in verschillende fases.

Lees meer