Vervoerregio's

Vervoerregio Leuven

De Vervoerregio Leuven is één van de 15 vervoerregio’s in Vlaanderen. Binnen de Vervoerregio Leuven bundelen 31 steden en gemeenten, de Vlaamse Overheid (De Lijn, AWV, MOW, De Vlaamse Waterweg en de Werkvennootschap) en andere partijen (Provincie, NMBS, Infrabel, Interleuven, …) de krachten om aan de mobiliteit van de toekomst te werken.

Meer lezen

 

Wat doen we?

De Vervoerregio Leuven is verantwoordelijk voor het voorbereiden, opmaken, opvolgen, evalueren en, in voorkomend geval, herzien van het regionaal mobiliteitsplan. Daarnaast buigt de Vervoerregio zich ook over het openbaar vervoerplan.

Meer lezen

Wat willen we bereiken?

Samen met de middenveldactoren en belangengroepen die zetelen in de klankbordgroep werden acht ambities gedefinieerd die een kompas vormen voor de Vervoerregio Leuven.

Ontdek hier de acht ambities

 

Denk mee!

Bent u inwoner van één van de 31 steden of gemeenten of komt u voor uw werk, hobby, … wel eens in de Vervoerregio Leuven? Neem deel aan onze bevraging! Uw input bepaalt mee de speerpunten van het mobiliteitsplan van de Vervoerregio Leuven.

Klik hier om de bevraging in te vullen