Documenten Vervoerregio Leuven

Raadpleeg hier de documenten opgemaakt door de Vervoerregio Leuven.

Nota beleidskaders

De nota beleidskaders beschrijft, vertrekkende van de missie en ambities van de vervoerregio Leuven, de operationele doelstellingen die de vervoerregio Leuven zich oplegt.

Download de nota beleidskaders

Openbaar vervoerplan

De vervoerregio Leuven heeft op 13 oktober 2020 het korte termijnplan vastgesteld voor alle buslijnen van het openbaar vervoer en het concept voor het vervoer op maat.  Op heden wordt het plan verder uitgewerkt om het operationeel klaar te hebben tegen december 2021.

Projectgids

De gids dompelt u onder in de terminologie van de vervoerregio en geeft uitleg over de mobiliteitsvisie van Vlaanderen, waarbij basisbereikbaarheid centraal staat. Ze geeft ook toelichting over de vervoerregio, de vervoerregioraad en het regionaal mobiliteitsplan en wat dit allemaal betekent voor de vervoerregio Leuven.

Raadpleeg de projectgids

Op naar de mobiliteitsswitch

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Download de brochure

Persberichten

Regionaal mobiliteitsplan

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een lange termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoernetwerk uit en werkt maatregelen uit voor de verbetering van de doorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en het realiseren van een volwaardig fietsbeleid.

Vervoerregioraad

Elke vervoerregio heeft een vervoerregioraad die de invulling van basisbereikbaarheid bewaakt, stuurt en evalueert in een vervoerregio. Hieronder worden de goedgekeurde verslagen en documenten gepubliceerd van de vervoerregioraad van Leuven.

Verslagen

 

Huishoudelijk reglement

Klankbordgroep

In de klankbordgroepen worden belangengroepen, middenveldorganisaties en experten met bovenlokale kennis uitgenodigd om zich te informeren over de vervoerregio.

Hieronder worden de goedgekeurde verslagen en documenten gepubliceerd van de klankbordgroepen van Leuven.

Verslagen

Download hier het verslag van de eerste klankbordgroep - '20200210_KBG1_VVR_Leuven'

Download hier het verslag van de tweede klankbordgroep - '20200611_KBG2_VVR_Leuven'

Download hier het verslag van de derde klankbordgroep - '20201203_KBG3_VVR_Leuven'

 

Participatie

Download hier de participatienota uit 2019 - 'Participatiestrategie Vervoerregio Leuven oktober 2019'

Download hier de participatienota uit 2022 - 'Geactualiseerd participatie- en communicatietraject'

 

Infosessies raadsleden

In oktober 2022 vonden vier infosessies plaats voor de raadsleden van de steden en gemeenten van de vervoerregio Leuven.

Hier kan je het verslag lezen.