Het gelaagd vervoersmodel

Het openbaar vervoer bestaat uit een gelaagd model van netwerken die elkaar aanvullen: het treinnet, kernnet, aanvullend net en vervoer op maat. De netwerken worden beter verknoopt: er wordt ingezet op goede overstapmogelijkheden en de reiziger wordt op een geïntegreerde manier geïnformeerd.

Basisbereikbaarheid vertrekt van een gelaagd vervoersmodel:

 • Treinen zijn de ruggengraat van het openbaar vervoer. Ze zorgen in de eerste plaats voor
  de interregionale verbindingen.
 • Het Kernnet speelt in op de hoge vervoersvraag op grote assen. De bussen en trams
  van het kernnet rijden tussen de grote woonkernen en belangrijke attractiepolen zoals
  scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet wordt
  afgestemd op het treinnet.
 • Het Aanvullend Net bestaat uit de lokale buslijnen tussen kleinere steden en gemeenten.
  Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het treinnet. Ook het woon-werkverkeer
  en het woon-schoolvervoer die alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken
  van dit net.
 • De vierde en laatste vervoerslaag is het vervoer op Maat, dat een antwoord biedt op
  specifieke individuele mobiliteitsvragen van mensen die om verschillende redenen
  (doelgroep, locatie, tijdstip) geen toegang hebben tot de andere vervoerslagen. Ook
  personen met een beperking, die vandaag de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer
  raadplegen, kunnen gebruik maken van Veroer op Maat. Buurtbussen of collectieve
  taxi’s maken deel uit van dit aanbod, net als de verschillende deelsystemen (deelfietsen,
  deelauto’s). De aanvragen en reservaties voor vervoer op maat gebeuren via de
  mobiliteitscentrale.