Vervoerregio's

Goedkeuring nota beleidskaders

De nota beleidskaders werd op 28 april 2021 door de vervoerregioraad goedgekeurd. De nota beleidskaders beschrijft, vertrekkende van de missie en ambities van de Vervoerregio Leuven, de operationele doelstellingen die de Vervoerregio Leuven zich oplegt. De nota is een kompas voor de richting die de vervoerregio wil bewandelen op weg naar het duurzaambeleidsscenario. De nota beleidskaders is enerzijds tot stand gekomen via de analyse van de bestaande hogere beleidskaders (Europa, België en Vlaanderen) en de doorvertaling van de strategische doelstellingen tot op het niveau van de Vervoerregio Leuven. Anderzijds via overleg met het Departement MOW (opdrachtgever), de Vlaamse beleidsinstanties (De Lijn, AWV, De Vlaamse Waterweg en, De Werkvennootschap), middenveldactoren en belangengroepen (klankbordgroep) en de steden en gemeenten van de Vervoerregio Leuven.


Raadpleeg hier de nota beleidskaders