Vervoerregio's

Goedkeuring oriëntatienota regionaal mobiliteitsplan

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een lange termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dit plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoer netwerk uit en werkt maatregelen uit voor de verbetering van de doorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en het realiseren van een volwaardig fietsbeleid.

De opmaak van het regionale mobiliteitsplan verloopt in verschillende stappen. Het resultaat van elke stap is een nota: oriëntatienota - synthesenota – actieplan.  Een eerste stap werd gezet met de goedkeuring van de oriëntatienota op de vervoerregioraad van 8 december 2020.

Raadpleeg hier de oriëntatienota