Participatietraject

Om een realistisch regionaal mobiliteitsplan uit te werken zijn ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van jullie, onze stakeholders, essentieel in het hele proces. Onder stakeholders verstaan we alle bij het mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven betrokken actoren, zowel georganiseerde als niet-georganiseerde. Een stakeholder  kan met andere woorden een een organisatie zijn die zich met mobiliteit bezig houdt, maar ook een gewone burger, een agentschap, …   In het proces dat we voorstellen, voorzien we vijf sporen waarlangs verschillende stakeholders geïnformeerd en betrokken worden.

Spoor 1: Lokale en bovenlokale overheden

De lokale en bovenlokale overheden worden betrokken via de vervoerregioraad en werkbanken waar ruimte is voor diepgaander overleg.

Spoor 2: Belangengroepen en middenveldorganisaties

De middenveldorganisaties en belangengroepen vormen onze ogen en oren op het terrein, hun lokale expertise is dus ook onmisbaar bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Wie nauw wil betrokken worden, kan input geven op de werkbanken. Wie enkel geïnformeerd wil worden, kan deelnemen aan de klankbordgroepen.

Spoor 3: (Academische) Experten met bovenlokale kennis

Om de dynamiek te bevorderen nodigen we experten uit. Deze experten zijn onafhankelijk van het studieteam en kunnen net zoals de belangengroepen en middelveldorganisaties deelnemen aan de werkbanken of de klankbordgroepen om vernieuwende ideeën en concepten aan te bieden en de discussies te voeden.

Spoor 4: Het brede publiek

Om de noden en wensen van inwoners te kennen, organiseren we brede publieksmomenten. Het doel ervan is om inwoners te consulteren en informeren over het voorgestelde mobiliteitsbeleid. Dat doen we aan de hand van digitale en fysieke infosessies.

Spoor 5: Gemeenteraadsleden

In het vijfde spoor betrekken we de gemeenteraadsleden van de Vervoerregio Leuven. De raadsleden worden geïnformeerd via nieuwsbrieven en we gaan na de zomer met hen in dialoog.  

Hieronder vind je een tijdlijn met de verschillende participatiemomenten.

V7_Tekengebied 1.jpg

Participatienota

Download hier de participatienota uit 2019 - 'Participatiestrategie Vervoerregio Leuven oktober 2019'
Download hier de participatienota uit 2022 - 'Geactualiseerd participatie- en communicatietraject'

 

Participatietraject

 • 19-11 2019

  Goedkeuring traject

  Goedkeuring communicatie- en participatietraject vervoerregio Leuven

 • 10-2 2020
 • 11-6 2020
 • 15-11 2020

  Online enquête vervoerregio Leuven

  Tussen 15 november 2020 en 1 maart 2021 vulden maar liefst 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven de online bevraging in. Op basis van de input van 1.580 inwoners en bezoekers van de Vervoerregio Leuven, kunnen we de scenario's voor het regionale mobiliteitsplan nu verder uitwerken.

  Bekijk hier de resultaten van de enquête. De rapportage vat de inzichten van alle respondenten
  per subregio samen.

 • 1-12 2020

  Interactieve video voor het brede publiek

  Van 1/12/2020 tot 30/04/2021. De Vervoerregio Leuven wenst een regionaal mobiliteitsplan uit te werken met voeling met de realiteit. De ideeën, suggesties, visies, bekommernissen, enz. van alle belanghebbenden zijn dan ook essentieel in het hele proces. In de interactieve video werden de plannen voor het regionaal mobiliteitsplan verduidelijkt.

  Bekijk hier de analyse van het kijkgedrag van de interactieve video.

 • 3-12 2020
 • 24-1 2022

  Vierde klankbordgroep

  Geen verslag beschikbaar

 • 16-4 2022

  Goedkeuring geactualiseerd traject

  Goedkeuring geactualiseerd communicatie- en participatietraject vervoerregio Leuven

 • 1-10 2022

  Werkbank gemeenteraadsleden

  Werkbank gemeenteraadsleden

 • 1-1 2023

  Openbaar onderzoek MER en RMP

  2023: Openbaar onderzoek MER en RMP

 • 1-1 2023

  Slotevent

  2023: Slotevent

Doorlopend: nieuwsbrieven voor (boven)lokale overheden, belangengroepen en
middenveldorganisaties, experten en gemeenteraadsleden

Doorlopend: om de 2 à 3 maanden worden werkbanken georganiseerd voor lokale en
bovenlokale overheden, belangengroepen en middenveldorganisaties en experten.