Introductie

Met de introductie van basisbereikbaarheid gaan we naar een vraaggericht openbaar vervoer : het aanbod wordt beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen. Wat betekent dit nu? Basisbereikbaarheid gaat uit van het principe: het juiste vervoermiddel op het juiste tijdstip op de juiste plaats.

De beschikbaarheid van vervoersmogelijkheden en goed uitgeruste knooppunten maken het mogelijk vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Met dit plan bekomen we niet enkel een efficiënter openbaar vervoer maar wordt een eerste stap gezet richting de combinatie van vervoersmogelijkheden in een verplaatsingsketen (vb. openbaar vervoer, deelfietsen of taxi). Ze worden niet langer beschouwd als elkaars concurrent maar moeten elkaar juist aanvullen en op elkaar inspelen

Door het aanbod beter af te stemmen op de vraag, worden overvolle treinen op drukke assen en lege bussen in rustige woonwijken vermeden. Zo worden de vervoersmogelijkheden en financiële middelen op een efficiëntere manier ingezet.

 Meer weten over de theorie rond het gelaagd vervoersmodel? 

 Meer weten over basisbereikbaarheid?

Openbaar vervoerplan (korte termijn)

De Vervoerregio Leuven heeft de opdracht om een regionaal vervoerplan op te maken. Dit mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar (2030). Maar we kijken ook nu al naar de korte termijn en buigen ons over de organisatie van het openbaar vervoer. Onder openbaar vervoer horen niet enkel de treinen en de bussen. Maar ook flextaxi’s, shuttles en marktbussen, deelfietsen en -auto’s en Hoppinpunten horen onder de noemer openbaar vervoer.

Wil je weten wat er reeds in 2022 in het straatbeeld zal veranderen? Kies een thema en bekijk de video.

De Vervoerregio Leuven heeft op 13 oktober 2020 het korte termijnplan vastgesteld voor alle buslijnen van het openbaar vervoer en het concept voor het vervoer op maat. Zowel flextaxi’s, shuttles en marktbussen, als deelfietsen en -auto’s vallen onder de noemer vervoer op maat. Het plan wordt nu verder uitgewerkt om het operationeel klaar te hebben tegen 2022/2023.

 Raadpleeg hier het vastgestelde openbaar vervoerplan korte termijn.

 

Openbaar vervoerplan (lange termijn)

De ruimtelijke planprocessen zijn een leidraad voor de toekomstige ontwikkelingen rond het openbaar vervoerplan. Het gaat om de volgende processen: het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant, het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en het strategisch project Regionet Leuven. Toch hebben we als Vervoerregio Leuven niet de ambitie om parallel aan hen een ruimtelijk beleid uit te werken. De toekomstige ruimtelijke context wordt uitgewerkt door de provincie Vlaams-Brabant en dient nog getoetst te worden aan de verwachtingen van de betrokken stakeholders van de Vervoerregio Leuven. Echter kan het openbaar vervoerplan (korte termijn) een aanknopingspunt zijn om het locatiebeleid te versterken door woningen, appartementen en voorzieningen te concentreren in de nabijheid van belangrijke haltes. Om er een samenhangende verhaal van te maken zal de Vervoerregio Leuven zo veel mogelijk afstemmen met deze lopende planprocessen.