Wat willen we bereiken?

Acht ambities

Samen met de middenveldactoren en belangengroepen die zetelen in de klankbordgroep werden acht ambities gedefinieerd die een kompas vormen voor de Vervoerregio Leuven.

Leer meer over de acht ambities via onderstaande video's

Beleidskaders

De nota beleidskaders beschrijft, vertrekkende van de missie en ambities van de Vervoerregio Leuven, de operationele doelstellingen die de Vervoerregio Leuven zich oplegt. Deze nota is goedgekeurd op de vervoerregioraad van 28 april 2021 en kan je hier raadplegen.

Regionaal mobiliteitsplan vervoerregio Leuven. Beleidskaders